• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Podstawowym sposobem powiększenia kapitału jest inwestowanie pieniędzy. Każdy kto postanawia inwestować, ma obowiązek rozporządzać pewną ilością prywatnych lub ewentualnie obcych środków pieniężnych. Inwestorem ma okazję być jednostka fizyczna, jak i postać prawna, wyrażana przez wszelkich uczestników rynku – Internacjonalizacja MŚP. W praktyce świadczy to, że są w stanie być to: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, oraz państwo. W zależności od przedmiotu inwestowania wyróżnić można inwestycje rzeczowe, których kluczowym celem jest pomnażanie majątku trwałego, inwestycje pieniężne, to właśnie dzięki jakim wolno lokować kapitał. W tego typu inwestycjach wolno wyróżnić również podmioty, jakimi są inwestorzy rzeczowi i finansowi. Pierwsi raportują popyt na kapitał, drudzy zaś gotowi są go udostępnić inwestorom rzeczowym. Z tego względu występuje między nimi dokładny związek, który w wielu przypadkach pragnie udziału pośrednika.

Categories: Biznes

Comments are closed.